Henkilötietojen käsittely

Järjestelmässä henkilötietojasi käsitellään ilmoittautumisen kohteena olevan tapahtuman edustajan toimesta. Lisäksi tietoihin pääsevät käsiksi ilmo.cosplay.fi -järjestelmän ylläpitäjät. Tietoja ei käytetä missään oloissa markkinointiin eikä niitä luovuteta edelleen.

Järjestelmien taustatekniikasta vastaa Säätöyhteisö B2 ry. Tiedot varmuuskopioineen säilytetään kotimaisissa konesaleissa.
Kirjautumisessa käytetään Kompassi-järjestelmää. Kompassin tiedot sijaitsevat fyysisesti Säätöyhteisö B2 ry:n hallinnoimilla palvelimilla, samoissa kotimaisissa konesaleissa.

Linkit lisätietoihin:

  1. Tietosuojaseloste, alla
  2. Säätöyhteisö B2 ry:n tietosuojaperiaatteet
  3. Kompassi-järjestelmän rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Per Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Laadittu 2.6.2017, viimeki tarkastettu 10.4.2021

1. ja 2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Säätöyhteisö B2 ry (rek. nro. 188.819)
Perkkoonkatu 1 A 67
33850 TAMPERE
Sähköposti yllapito ät b2 piste fi

Yhteyshenkilöt
Kyuu Eturautti, puh 050 5950047
Tero Nybacka, puh 050 5950048

Sähköposti etunimi.sukunimi@b2.fi

3. Rekisterin nimi

Ilmo.cosplay.fi, cosplaykilpailujen ilmoittautumisjärjestelmä.

4. Käsittelyn tarkoitus

Ilmoittautuminen yleisötapahtumissa pidettäviin cosplaykilpailuihin.

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimivat henkilön itse ilmoittamat tiedot sekä Kompassi-järjestelmästä tuotavien tietojen osalta käyttäjän Kompassiin itse ilmoittamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Lähtökohtaisesti tietoja käytetään vain kunkin ilmoittautumisen taustalla olevan yleisötapahtuman edustajan toimesta. Järjestelmän ylläpitäjillä on pääsy tietoihin vianselvitystarkoitusta varten. Käyttäjän on mahdollista nähdä jokaisen ilmoittautumisen yhteydessä henkilötiedot niistä tahoista, joilla on joko yleisötapahtuman tai järjestelmän ylläpidon kautta tekninen mahdollisuus tietojen näkemiseen.

Tietoja ei luovuteta edelleen, pois lukien viranomaiset, joilla on virkatehtävässään lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.

Järjestelmästä ei julkaista tietoa. Yleisötapahtumat julkaisevat yleensä tietoja cosplaykilpailun osallistujista tapahtumassa ja voittajista tapahtuman jälkeen. Tutustu yleisötapahtuman omiin käytäntöihin näiden osalta.

Järjestelmässä olevia tietoja voidaan käyttää tilastointiin niin, että yksittäistä käyttäjää on mahdotonta yksilöidä. Useimmiten tämä tilastointi tehdään käyttäen yksinomaan postinumerotietoa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Järjestelmän palvelimet sijaitsevat Suomessa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on suojattu teknisin turvakeinoin (mm. käyttäjäkohtaiset pääsyoikeudet, salasanan kryptografinen tarkiste sekä tiedonsiirron salaus). Laitteistot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee osoittaa Säätöyhteisö B2 ry:lle, ks. yhteystiedot kohdissa 1-2.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevien virheellisten tietojen korjaamista Oikaisupyyntö mahdollisista virheellisistä tiedoista tulee osoittaa Säätöyhteisö B2 ry:lle, ks. yhteystiedot kohdissa 1-2. Mikäli virhe on Kompassi-järjestelmässä, tulee oikaisupyyntö osoittaa Kompassin ylläpidolle, ks. Kompassin rekisteriseloste.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietoja ei luovuteta 3. osapuolille, eikä käytetä markkinointiin. Yleisötapahtuman edustajat voivat käyttää ilmoitettuja tietoja yhteydenpitoon esim. lisätietojen saamiseksi. Myöskään yleisötapahtuman edustajilla ei ole oikeutta luovuttaa tietoja edelleen, eikä käyttää tietoja markkinointiin.